WIE ZIJN WE?

PROJECT NIEUWE KANSEN GEVEN

Project Nieuwe Kansen Geven is een initiatief van 10 Limburgse Katholieke BuSO-scholen

en hun CLB sinds het schooljaar 2011 – 2012. Vanaf het schooljaar 2012-2013 is het samenwerkingsverband uitgebreid naar de Limburgse BuSO-scholen van de andere

onderwijsnetten en de begeleidende CLB’s.

 

NKG werkt samen met talrijke schoolexterne initiatieven, jongerenwelzijnsinitiatieven,

overheidsdiensten, universiteiten, hogescholen en vormingsinitiatieven om schooluitval

te vermijden en het leerrecht van jongeren preventief te versterken.

 

Voor de verspreiding van ‘good practices’ rond leerrecht organiseert NKG samen

met partners en met de steun van provincie Limburg het project ‘Open Deur’.