PROJECT BOTTOM-UP

Huis over Grenzen Lommel

Project Bottom Up

TRAINING NIEUWE KANSEN

Een vormingsreeks om de samenwerking tussen scholen en de arbeidsmarkt te versterken.

In het kader van project Bottom Up wordt door de BuSOscholen van Limburg, ism een aantal partners een reeks trainingen en vormingen georganiseerd om het leerrecht te versterken en de stap naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

‘Nieuwe Kansen’ is een reeks trainingen voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directieleden van middelbare scholen in de regio Limburg. De trainingen staan ook open voor CLB’s, welzijnsorganisaties, schoolexterne initiatieven, residentiële voorzieningen, organisaties uit de (geestelijke)gezondheidszorg, GTB/VDAB, werkgevers, ….

Het doel van deze trainingen is om de vaardigheden van de deelnemers in het constructief omgaan met (als moeilijk ervaren) leerlingen te vergroten. De trainingen hebben zeker een theoretisch kader, maar de nadruk ligt op het vergroten van de concrete vaardigheden in de praktijk. Hiervoor wordt er ook expliciet aandacht besteed aan de uitwisseling van ‘good practices’ tussen de deelnemers.


De trainingen zullen verzorgd worden door:


Baud Vandenbemden

Deze trainer heeft een uitgebreide ervaring als internationaal trainer, zowel met (als moeilijk ervaren) jongeren, leerkrachten, jongerenwerkers en trainers.

Hij is auteur van de boeken: Corepower, zelfsturing vanuit je kern en Teampower, alchemie van de groep.


Ann Daniels

Ann is facilitator van leerprocessen, certified Professional Co-Active Coach, Certified Daring WayTM Facilitator en Certified Fail Forward Facilitator.

Haar missie is om deelnemers te empoweren om hun potentieel waar te maken en voor hun dromen te gaan. De grote dromen waarvoor ze uit hun comforzone moeten komen en waarvoor moed en faalveerkracht nodig zijn.


Erwin Vermesen

Erwin is sinds 2005 als zelfstandig trainer actief in het onderwijs. Hij werkt als systeemcoach en geeft voornamelijk opleidingen in het omgaan met als moeilijk ervaren leerlingen, klasmanagement, omgaan met conflicten,...verbindende communicatie.

Hij geeft de opleiding Peer Mediation in alle onderwijsnetten.


De sessies van Ann en Baud vinden plaats in Huis over Grenzen Lommel, Dodenveldstraat 30, 3920 Lommel (België), tel. 011 / 55 43 70 telkens vanaf 12:00 uur onthaal met broodjeslunch, 13:00 uur aanvang tot 17:00 uur.


De sessie van Erwin vindt plaats in de Lavendeltuin, Olmenbosstraat 25, 3511 Stokrooie. Van 9:00 tot 16:00 met een broodjeslunch tijdens de middagpauze.

 

Aantal deelnemers per trainingsmiddag: minimaal 8, maximaal 18.


Prijs per middag: 35€ Prijs per dag: 70€

Inschrijven en betalen kan via het Huis over Grenzen Lommel

of via nieuwekansengeven@gmail.com.

De organiserende partners zijn:

  • Corepower. Contactpersoon Baud Vandenbemden.

Baud@corepower.be www.corepower.be

  • Ann Daniëls. Contactpersoon Ann Daniëls.

ann_daniels@yahoo.com  https://www.anndaniels.me/

  • Peer Mediation. Contactpersoon Erwin Vermesen.

e.vermesen@telenet.be http://peermediation.be/

  • Nieuwe Kansen Geven, BuSO-scholen Limburg. Contactpersonen Tina Ramaekers en Dirk Uten.
  • Nieuwekansengeven@gmail.com
  • Huis over Grenzen Lommel. Contactpersoon Myriam Koonings: myriam.koonings@volksbund.de
  • Met dank voor de steun van de provincie Limburg

 

 

Data en thema’s:

26 oktober 2018: NKG-event

Arbeidskansen te As

De eerste vormingssessie is gratis en vindt plaats bij Arbeidskansen vzw, Bilzerweg 88,3665 As vanaf 13u30 met afsluitende receptie om 16u.

Naast een terugblik op het voorbije schooljaar en een presentatie van de plannen voor dit schooljaar, willen we uitwisselen rond good practices van 'de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt'.

Als verrijkend voorbeeld hiervan komt Carla Vanherle van Steunpunt Onderwijs een toelichting geven bij het project 'Ik maak werk van mijn toekomst'.

Verder krijgen we een interessante rondleiding bij Arbeidskansen waar ook good practices getoond worden.

We stellen die namiddag ook de vormingen voor die NKG dit schooljaar aanbiedt ism Huis over Grenzen, Corepower, Ann Daniels en Peer Mediation.

We eindigen deze namiddag met een hapje en een drankje.

 

30 november 2018: Fail Forward, De faalveerkracht van jongeren versterken.(Ann)

Huis over Grenzen Lommel

Heel wat jongeren blijven in hun comfortzone zitten omdat ze bang zijn om te falen. Met behulp van de Fail Forward® tools die je tijdens deze sessie leert worden jongeren zich bewust van hun perspectief op falen en krijgen ze handvaten om hun faalveerkracht te versterken.  Faalveerkracht is de moed en kracht om als je faalt weer recht te staan, te leren en te blijven proberen in plaats van op te geven na de eerste mislukte poging. Als jongeren hun faalveerkracht verbeteren, wordt het makkelijker om constructief om te gaan met fouten en falen en jij leert verschillende tools die je hiervoor kan gebruiken.

Daarnaast staan we ook stil bij de link tussen faalangst en schaamte en hoe jij je leerlingen kan helpen om schaamte te herkennen en er mee om te gaan. Hiervoor gebruiken we de research van Dr. Brené Brown, gespecialiseerd in schaamte en kwetsbaarheid.

Tijdens deze sessie ervaar je de tools zelf en leer je samen met je collega's hoe je ze voor en met jouw leerlingen kan inzetten. Het is een hele praktische en ervaringsgerichte sessie met veel ruimte voor interactie en discussie met je collega's.

 

25 januari 2019: Durf te falen (Ann)

Huis over Grenzen Lommel

Er is maar één zekerheid als je uit je comfort zone durft komen en dat is dat je zal falen. – Brené Brown

Zie jij je leerlingen klein blijven omdat ze hun echte zelf niet durven laten zien?

Wil je hen graag ondersteunen om uit hun comfort zone te komen zodat ze meer kunnen leren en doen?

Wil je hen helpen om constructief om te gaan met falen omdat dat een essentiële levensvaardigheid is?

Dan is deze workshop iets voor jou!

We gebruiken het materiaal van Dr Brené Brown, een Amerikaanse

researchster gespecialiseerd in kwetsbaarheid, schaamte en moed, om te kijken hoe moed en kwetsbaarheid hand in hand gaan en wat jij met je leerlingen kan doen om het taboe rond kwetsbaarheid te doorbreken. Brené heeft een nieuw curriculum speciaal voor tieners en jij bent de eerste die er kennis mee zal maken!

Daarnaast maak je ook kennis met de Fail Forward® tools die gericht zijn op omgaan met faalangst en het ontwikkelen van faalveerkracht.

Het is een hele praktische en ervaringsgerichte sessie met veel ruimte voor interactie en discussie met je collega’s.

Aangezien we het nieuwe BOLD curriculum van Brené gaan gebruiken is dit een gloednieuwe workshop en zal je zelfs als je er vorig jaar al bij was tijdens een van de workshops nieuwe tools ontdekken.

 

 

15 maart 2019: Agressie te lijf (Baud)

Huis over Grenzen Lommel

Agressie te lijf - agressie en angst managen, kracht genereren

Na deze dag kan je jongeren steunen in het ontwikkelen van weerbaarheid en zelfbeheersing, als onderdeel van een zorgvuldige en veilige arbeidsattitude.

Verbale, fysieke en psychologische agressie en geweld zijn overal. Door een constructieve en krachtige weerbaarheid, gezond verstand en preventief werk kun je veiligheid voor jezelf, je collega’s en de mensen waarvoor je werkt creëren. Echte veiligheid omvat het fysieke, het emotionele en het mentale.

Op praktisch niveau leer je jezelf en anderen tijdens deze training kalmeren en de situatie de-escaleren. Je leert rust en veiligheid te brengen in stressvolle situaties. Dit door je innerlijke kracht op een gepaste manier te uiten in je stem en je lichaamshouding. Je leert op een duidelijke en krachtige manier de grenzen van jezelf én de organisatie aanvoelen, aangeven en verdedigen; je vergroot je weerbaarheid. Op theoretische niveau gaat de training over adrenaline, agressie en preventie.

We geven je concrete handvatten. Dit is een actieve training.

 

10 mei 2019: Peer mediation (Erwin)

Lavendeltuin Stokrooie

Tijdens deze workshop geven we de deelnemers een onderdompeling in het verhaal van Peer Mediation. In de voormiddag geven we de achtergrond en ontstaan van het project, in de namiddag leren we de 5 stappen van een bemiddeling en de daarbij horende communicatie technieken. We gaan concreet en actief aan het werk.

Peer mediation is een schitterend project waarbij leerlingen van de 3e graad ( lager secundair ) opgeleid worden tot bemiddelaars in hun school.

Ze krijgen een rijke opleiding rond communicatie - sociale vaardigheden , omgaan met conflicten en uiteraard alles ivm bemiddelen. Jaarlijks worden er 2 opleidingen georganiseerd. Het gaat hier over een train de trainer. Elk school kan dan 2 leerkrachten laten opleiden tot bemiddelaars en als Peermediation trainers.