PROJECT PERSPECTIEF

Het netoverschrijdend samenwerkingsverband van 16 Limburgse BuSO-scholen beoogt met project ‘Perspectief’: voorkomen van schooluitval van jongeren met fysieke, mentale of sociaal-emotionele beperkingen, zowel in buitengewone als in gewone secundaire scholen; verhogen van gekwalificeerde uitstroom van deze jongeren; verhogen van doorstroming naar de gediversifieerde arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

In samenwerking met de partners, worden de NKG-trajecten leerplekleren op een creatieve manier ‘zichtbaar’ gemaakt om de jongeren in een positief daglicht te plaatsen én om hen te leren zichzelf op een positieve manier te profileren, wat hen kan helpen in hun latere zoektocht naar werk. Met deze positieve vorm van aandacht en zichtbaarheid streeft ook het project Perspectief naar duurzaamheid.

Project Perspectief

In het kader van project Perspectief wordt door de BuSOscholen van Limburg, ism een aantal partners een reeks trainingen en vormingen georganiseerd om het leerrecht te versterken en de stap naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

 

Deze trainingen zijn er voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directieleden van middelbare scholen in de regio Limburg. De trainingen staan ook open voor CLB’s, welzijnsorganisaties, schoolexterne initiatieven, residentiële voorzieningen, organisaties uit de (geestelijke)gezondheidszorg, GTB/VDAB, werkgevers, ….

 

Het doel van deze trainingen is om de vaardigheden van de deelnemers in het constructief omgaan met (als moeilijk ervaren) leerlingen te vergroten. De trainingen hebben zeker een theoretisch kader, maar de nadruk ligt op het vergroten van de concrete vaardigheden in de praktijk. Hiervoor wordt er ook expliciet aandacht besteed aan de uitwisseling van ‘good practices’ tussen de deelnemers.

 


 

 

Dit schooljaar is er wegens de veiligheidsmaatregelen mbt Covid-19 geen vast aanbod. Je kan wel een training aanvragen op maat van je organisatie of team.


 

De trainingen zullen verzorgd worden door:

 

 

 

 

Baud Vandenbemden

 

Deze trainer heeft een uitgebreide ervaring als internationaal trainer, zowel met (als moeilijk ervaren) jongeren, leerkrachten, jongerenwerkers en trainers.

 

Hij is auteur van de boeken: Corepower, zelfsturing vanuit je kern en Teampower, alchemie van de groep.


Baud is ook een erkend loopbaanbegeleider. Nogal wat leerkrachten zijn zoekende in de nieuwe invulling die hun job krijgt omwille van de Covid-veiligheidsmaatregelen. Een loopbaancoach kan hierin ondersteuning bieden op maat. 

 

https://corepower.be/

0486 24 52 43

baudcorepower@gmail.com

 

 

 

 

Ann Daniels

 

Ann is facilitator van leerprocessen, certified Professional Co-Active Coach, Certified Daring WayTM Facilitator en Certified Fail Forward Facilitator.

 

Haar missie is om deelnemers te empoweren om hun potentieel waar te maken en voor hun dromen te gaan. De grote dromen waarvoor ze uit hun comforzone moeten komen en waarvoor moed en faalveerkracht nodig zijn.

 

https://www.anndaniels.me/

0472 47 78 78

ann_daniels@yahoo.com

 

 

 

 

Erwin Vermesen

 

Erwin is sinds 2005 als zelfstandig trainer actief in het onderwijs. Hij werkt als systeemcoach en geeft voornamelijk opleidingen in het omgaan met als moeilijk ervaren leerlingen, klasmanagement, omgaan met conflicten,...verbindende communicatie.

 

011/88.55.80

0498/148.762

e.vermesen@telenet.be

 

 

 

 

Prijs op aanvraag.

 

Vorming aanvragen kan rechtstreeks via Baud, Ann en Erwin of via de medewerkers van Nieuwe Kansen Geven.

De organiserende partners zijn:

  • Corepower. Contactpersoon Baud Vandenbemden.

        Baud@corepower.be www.corepower.be

  • Ann Daniëls. Contactpersoon Ann Daniëls.

       ann_daniels@yahoo.com  https://www.anndaniels.me/

  • Erwin Vermesen. Contactpersoon Erwin Vermesen.

       e.vermesen@telenet.be http://peermediation.be/

  • Huis over Grenzen Lommel. Contactpersoon Myriam Koonings: myriam.koonings@volksbund.de
  • Nieuwe Kansen Geven, BuSO-scholen Limburg. Contactpersonen Tina Ramaekers en Femke Vermeyen. Nieuwekansengeven@gmail.com
  • Met dank voor de steun van de provincie Limburg.