PROJECT PERSPECTIEF

In het kader van project Perspectief, met als hoofddoelen:

  • voorkomen van schooluitval
  • verhogen van gekwalificeerde uitstroom
  • verhogen van doorstroming naar een gediversifieerde arbeidsmarkt
  • talentontwikkeling van jongeren

organiseren we 6 open vormingsmomenten om expertise te delen tussen partners die jongeren begeleiden in het nastreven van deze doelen. NKG organiseert dit in samenwerking met Ann Daniëls, Baud Vandenbemden - Corepower, Erwin Vermesen en Huis Over Grenzen.

Huis over Grenzen Lommel

Project Perspectief

TRAINING NIEUWE KANSEN

In het kader van project Perspectief wordt door de BuSOscholen van Limburg, ism een aantal partners een reeks trainingen en vormingen georganiseerd om het leerrecht te versterken en de stap naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

‘Nieuwe Kansen’ is een reeks trainingen voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directieleden van middelbare scholen in de regio Limburg. De trainingen staan ook open voor CLB’s, welzijnsorganisaties, schoolexterne initiatieven, residentiële voorzieningen, organisaties uit de (geestelijke)gezondheidszorg, GTB/VDAB, werkgevers, ….

Het doel van deze trainingen is om de vaardigheden van de deelnemers in het constructief omgaan met (als moeilijk ervaren) leerlingen te vergroten. De trainingen hebben zeker een theoretisch kader, maar de nadruk ligt op het vergroten van de concrete vaardigheden in de praktijk. Hiervoor wordt er ook expliciet aandacht besteed aan de uitwisseling van ‘good practices’ tussen de deelnemers.


De trainingen zullen verzorgd worden door:


Baud Vandenbemden

Deze trainer heeft een uitgebreide ervaring als internationaal trainer, zowel met (als moeilijk ervaren) jongeren, leerkrachten, jongerenwerkers en trainers.

Hij is auteur van de boeken: Corepower, zelfsturing vanuit je kern en Teampower, alchemie van de groep.


Ann Daniels

Ann is facilitator van leerprocessen, certified Professional Co-Active Coach, Certified Daring WayTM Facilitator en Certified Fail Forward Facilitator.

Haar missie is om deelnemers te empoweren om hun potentieel waar te maken en voor hun dromen te gaan. De grote dromen waarvoor ze uit hun comforzone moeten komen en waarvoor moed en faalveerkracht nodig zijn.


Erwin Vermesen

Erwin is sinds 2005 als zelfstandig trainer actief in het onderwijs. Hij werkt als systeemcoach en geeft voornamelijk opleidingen in het omgaan met als moeilijk ervaren leerlingen, klasmanagement, omgaan met conflicten,...verbindende communicatie.De sessies vinden plaats in Huis over Grenzen Lommel, Dodenveldstraat 30, 3920 Lommel telkens vanaf 12:00 uur onthaal met broodjeslunch, 13:00 uur aanvang tot 17:00 uur.


 

Aantal deelnemers per trainingsmiddag: minimaal 8, maximaal 18.


Prijs per middag: 35€ 

Inschrijven kan via nieuwekansengeven@gmail.com.

Betalen kan via het Huis over Grenzen Lommel.


De organiserende partners zijn:

  • Corepower. Contactpersoon Baud Vandenbemden.

        Baud@corepower.be www.corepower.be

  • Ann Daniëls. Contactpersoon Ann Daniëls.

       ann_daniels@yahoo.com  https://www.anndaniels.me/

  • Erwin Vermesen. Contactpersoon Erwin Vermesen.

       e.vermesen@telenet.be http://peermediation.be/

  • Huis over Grenzen Lommel. Contactpersoon Myriam Koonings: myriam.koonings@volksbund.de
  • Nieuwe Kansen Geven, BuSO-scholen Limburg. Contactpersonen Tina Ramaekers en Femke Vermeyen. Nieuwekansengeven@gmail.com
  • Met dank voor de steun van de provincie Limburg.