PROJECT PERSPECTIEF

In het kader van project Perspectief wordt door de BuSOscholen van Limburg, ism een aantal partners een reeks trainingen en vormingen georganiseerd om het leerrecht te versterken en de stap naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

‘Nieuwe Kansen’ is een reeks trainingen voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directieleden van middelbare scholen in de regio Limburg. De trainingen staan ook open voor CLB’s, welzijnsorganisaties, schoolexterne initiatieven, residentiële voorzieningen, organisaties uit de (geestelijke)gezondheidszorg, GTB/VDAB, werkgevers, ….

Het doel van deze trainingen is om de vaardigheden van de deelnemers in het constructief omgaan met (als moeilijk ervaren) leerlingen te vergroten. De trainingen hebben zeker een theoretisch kader, maar de nadruk ligt op het vergroten van de concrete vaardigheden in de praktijk. Hiervoor wordt er ook expliciet aandacht besteed aan de uitwisseling van ‘good practices’ tussen de deelnemers.


De trainingen zullen verzorgd worden door:


Baud Vandenbemden

Deze trainer heeft een uitgebreide ervaring als internationaal trainer, zowel met (als moeilijk ervaren) jongeren, leerkrachten, jongerenwerkers en trainers.

Hij is auteur van de boeken: Corepower, zelfsturing vanuit je kern en Teampower, alchemie van de groep.


Ann Daniels

Ann is facilitator van leerprocessen, certified Professional Co-Active Coach, Certified Daring WayTM Facilitator en Certified Fail Forward Facilitator.

Haar missie is om deelnemers te empoweren om hun potentieel waar te maken en voor hun dromen te gaan. De grote dromen waarvoor ze uit hun comforzone moeten komen en waarvoor moed en faalveerkracht nodig zijn.


Erwin Vermesen

Erwin is sinds 2005 als zelfstandig trainer actief in het onderwijs. Hij werkt als systeemcoach en geeft voornamelijk opleidingen in het omgaan met als moeilijk ervaren leerlingen, klasmanagement, omgaan met conflicten,...verbindende communicatie.De sessies vinden plaats in Huis over Grenzen Lommel, Dodenveldstraat 30, 3920 Lommel telkens vanaf 12:00 uur onthaal met broodjeslunch, 13:00 uur aanvang tot 17:00 uur.


 

Aantal deelnemers per trainingsmiddag: minimaal 8, maximaal 18.


Prijs per middag: 35€ 

Inschrijven kan via nieuwekansengeven@gmail.com.

Betalen kan via het Huis over Grenzen Lommel.


In het kader van project Perspectief, met als hoofddoelen:

  • voorkomen van schooluitval
  • verhogen van gekwalificeerde uitstroom
  • verhogen van doorstroming naar een gediversifieerde arbeidsmarkt
  • talentontwikkeling van jongeren

organiseren we 6 open vormingsmomenten om expertise te delen tussen partners die jongeren begeleiden in het nastreven van deze doelen. NKG organiseert dit in samenwerking met Ann Daniëls, Baud Vandenbemden - Corepower, Erwin Vermesen en Huis Over Grenzen.

Huis over Grenzen Lommel

Project Perspectief

TRAINING NIEUWE KANSEN

De organiserende partners zijn:

  • Corepower. Contactpersoon Baud Vandenbemden.

        Baud@corepower.be www.corepower.be

  • Ann Daniëls. Contactpersoon Ann Daniëls.

       ann_daniels@yahoo.com  https://www.anndaniels.me/

  • Erwin Vermesen. Contactpersoon Erwin Vermesen.

       e.vermesen@telenet.be http://peermediation.be/

  • Nieuwe Kansen Geven, BuSO-scholen Limburg. Contactpersonen Tina Ramaekers en Femke Vermeyen. Nieuwekansengeven@gmail.com
  • Huis over Grenzen Lommel. Contactpersoon Myriam Koonings: myriam.koonings@volksbund.de
  • Met dank voor de steun van de provincie Limburg.

 

 

Data en thema’s:

18 oktober 2019: NKG-event

Lavendeltuin Stokrooie, Olmenbosstraat 25.

 

De eerste vormingssessie is gratis en vindt plaats in de Lavendeltuin in Stokrooie vanaf 13u met afsluitende receptie om 16u.
Naast een terugblik op het voorbije schooljaar en een presentatie van de plannen voor dit schooljaar, willen we uitwisselen rond de NKG-methodieken van 'het rondetafelgesprek' en 'het leerplekleren'.
We stellen die namiddag ook de vormingen voor die NKG dit schooljaar aanbiedt ism Huis over Grenzen, Corepower, Ann Daniels en Erwin Vermesen.
We eindigen deze namiddag met een hapje en een drankje.


6 december 2019: Kijken met een systemisch contextuele bril naar een klas! (Erwin) 

Huis over Grenzen Lommel


Soms zijn er klassen waar je maar geen vat op krijgt, klassen die jaar op jaar vastlopen of in spanning en weerstand gaan.
Tijdens deze vorming kijken we adhv de methodiek " opstelling " wat er zich afspeelt. We passen de 4 " wetten " ( ieder zijn plek, rangorde moet kloppen, evenwicht in geven en nemen en loyaliteit ) toe op de
"moeilijke" klas. Stelling is dat als een van de wetten beschadigd is krijg je spanningen die je moet kunnen oplossen.
We werken vanuit een concreet en helder kader aan de meegebrachte casussen.

 

14 februari 2020: De moed om te falen (Ann)

Huis over Grenzen Lommel

Moed is geen persoonlijkheidskenmerk. Het is niet iets waar je al dan niet mee geboren wordt. Moed is een vaardigheid die je kunt leren en ontwikkelen.– Brené Brown

Zie jij dat je leerlingen in hun comfort zone blijven omdat ze bang zijn om niet goed genoeg te zijn?
Wil je hen graag ondersteunen om moedig te zijn en uit hun comfort zone te komen zodat ze meer kunnen leren?
Wil je hen helpen om constructief om te gaan met falen omdat dat een essentiële levensvaardigheid is?

Dan is deze workshop iets voor jou!

We gebruiken het materiaal van Dr Brené Brown, een Amerikaanse
researchster gespecialiseerd in moed, kwetsbaarheid en schaamte om te kijken hoe moed en kwetsbaarheid hand in hand gaan en wat jij met je leerlingen kunt doen om hen te helpen hun moed te ontwikkelen. Brené heeft een nieuw curriculum speciaal voor tieners en tijdens deze workshop maak jij er kennis mee

Daarnaast maak je ook kennis met de Fail Forward® tools die gericht zijn op omgaan met faalangst en het ontwikkelen van faalveerkracht. Kunnen omgaan met falen is namelijk een essentieel onderdeel van moed.

Het is een hele praktische en ervaringsgerichte sessie met veel ruimte voor interactie en discussie met je collega’s.

Aangezien we het nieuwe BOLD curriculum van Brené gaan gebruiken is dit een nieuwe workshop en zal je zelfs als je er vorig jaar al bij was tijdens een van de workshops nieuwe inhoud en tools ontdekken.

 

 

6 maart 2020: Agressie te lijf (Baud)

Huis over Grenzen Lommel

Agressie te lijf - agressie en angst managen, kracht genereren
Verbale, fysieke en psychologische agressie en geweld zijn overal. Door een constructieve en krachtige weerbaarheid, gezond verstand en preventief werk kun je veiligheid voor jezelf, je collega’s en de mensen waarvoor je werkt creëren. Echte veiligheid omvat het fysieke, het emotionele en het mentale.
Op praktisch niveau leer je jezelf en anderen tijdens deze training kalmeren en de situatie de-escaleren. Je leert rust en veiligheid te brengen in stressvolle situaties. Dit door je innerlijke kracht op een gepaste manier te uiten in je stem en je lichaamshouding. Je leert op een duidelijke en krachtige manier de grenzen van jezelf én de organisatie aanvoelen, aangeven en verdedigen; je vergroot je weerbaarheid. Op theoretische niveau gaat de training over adrenaline, agressie en preventie.
We geven je concrete handvatten. Dit is een actieve training.
Na deze halve dag kan je jongeren steunen in het ontwikkelen van weerbaarheid en zelfbeheersing.

 

30 april 2020: Verbindende communicatie werkt!  (Erwin)

Huis over Grenzen Lommel


Constant moeten we communiceren ...met lln, ouders , collega's directie. Meestal loopt dit vlot, maar als het spannend en stressvol wordt hebben we het risico dat we in defence of zelf in verweer/agressie gaan.
Tijdens deze vorming staan we stil rond de basisprincipes van geweldloze communicatie en zoeken we uit hoe we toch in verbinding kunnen blijven.
We hanteren de 4 bouwstenen ( waarneming, gevoel, behoefte en verzoek ) en kijken naar de 3 basisprocessen die spelen.
Uiteraard een actieve en concrete vorming.15/5/2020: Talentontwikkeling (Ann)

Huis over Grenzen Lommel

 

Iedereen heeft 10 tot 12 talenten – Luk Dewulf


Zijn je leerlingen zich niet bewust van waar ze goed in zijn?
Vinden ze het moeilijk om leerdoelen te stellen en hun vooruitgang in kaart te brengen?
Wil jij hun tools aanreiken die hierbij kunnen helpen?

Dan is deze workshop iets voor jou!


We combineren ‘Ik kies voor mijn talent’ van Luk Dewulf, dat focust op je talenten herkennen, met Youthpass, een process dat jongeren help om hun leerproces in kaart te brengen in het Erasmus+ programma. Je leert tools waarmee je leerlingen leerdoelen kunnen stellen gebaseerd op hun talenten en hun vooruitgang in kaart kunnen brengen.


Het is een hele praktische en ervaringsgerichte sessie met veel ruimte voor interactie en discussie met je collega’s.


Nu al nieuwsgierig wat Youthpass is? Neem dan gerust eens een kijkje op www.youthpass.eu. Wij gaan focusen op het process om leren in kaart te brengen en te assessen dus niet op het certificaat zelf.