PROJECT NIEUWE KANS IN BALANS

Project 'Nieuwe kans in balans'

Het netoverschrijdend samenwerkingsverband van 16 Limburgse BuSO-scholen beoogt met project ‘Nieuwe kans in balans’:


  • voorkomen van schooluitval van jongeren met fysieke, mentale of sociaal-emotionele beperkingen, zowel in buitengewone als in gewone secundaire scholen;
  • verhogen van gekwalificeerde uitstroom van deze jongeren;
  • betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

 

‘Nieuwe kans in balans’ beoogt jongeren aan de hand van leerplekleren en workshops op een laagdrempelige manier ervaringen te laten opdoen die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Hierbij tracht dit project een professionele balans aan te moedigen tussen het ontwikkelen van online en offline vaardigheden die ze nodig hebben om stappen richting de arbeidsmarkt te ondernemen.


Eén van de acties is het organiseren van workshops 'pitchen' op de beurs 'Verruim je Horizon' op 5 maart en 7 maart 2024 in Thor Central Genk.

www.verruimjehorizon.be

In het kader van project 'Nieuwe kans in balans' wordt door de BuSO-scholen van Limburg, i.s.m. een aantal partners, een reeks trainingen en vormingen georganiseerd. Het doel is evenwicht te creëren tussen het ontwikkelen van online en offline vaardigheden die nodig zijn om het leerrecht te versterken en om de brug te maken van onderwijs naar arbeid.


Deze trainingen zijn bedoeld voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directieleden van de Limburgse BuSO-scholen, maar zij staan ook open voor andere scholen, CLB's, PBD's, welzijnsorganisaties, schoolexterne initiatieven, residentiële voorzieningen, organisaties uit de (geestelijke) gezondheidszorg, GTB/VDAB, werkgevers, ….
Vrijdag 1 december 2023, 9u30-16u, Domein Kiewit Hasselt


'Agressie op school? Praktische tools voor aanpak en preventie'.  


Deze training biedt praktische strategieën en technieken om agressief gedrag te de-escaleren, preventieve maatregelen te treffen, een veilig schoolklimaat te creëren en vertrouwen te herstellen na incidenten.

 

Deze training wordt verzorgd door Baud Vandenbemden van Corepower.

www.corepower.be 


Baud heeft een uitgebreide ervaring als internationaal trainer met (als moeilijk ervaren) jongeren, leerkrachten, leerlingbegeleiders, jongerenwerkers, trainers,...

 

Hij is auteur van de boeken: 'Corepower, zelfsturing vanuit je kern' en 'Teampower, alchemie van de groep'. Baud is een erkend loopbaanbegeleider en kan ook als loopbaancoach ondersteuning bieden op maat.


Dankzij de steun van de provincie Limburg en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, kan deze gespecialiseerde training gratis aangeboden worden. Inschrijven kan via deze link.