PROJECT NIEUWE KANS IN BALANS

Project Nieuwe kans in balans

Het netoverschrijdend samenwerkingsverband van 16 Limburgse BuSO-scholen beoogt met project ‘Nieuwe kans in balans’:


 - voorkomen van schooluitval van jongeren met fysieke, mentale of sociaal-emotionele beperkingen,   zowel in buitengewone als in gewone secundaire scholen,

 - verhogen van gekwalificeerde uitstroom van deze jongeren,

 - betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

 

‘Nieuwe kans in balans’ beoogt jongeren aan de hand van leerplekleren en workshops op een laagdrempelige manier ervaringen te laten opdoen die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Hierbij tracht dit project een professionele balans aan te moedigen tussen het ontwikkelen van online en offline vaardigheden die ze nodig hebben om stappen richting de arbeidsmarkt te ondernemen.

In het kader van project Nieuwe kans in balans wordt door de BuSOscholen van Limburg, ism een aantal partners een reeks trainingen en vormingen georganiseerd om een professionele balans aan te moedigen tussen het ontwikkelen van online en offline vaardigheden die ze nodig hebben om stappen richting de arbeidsmarkt te ondernemen.


Deze trainingen zijn er voor leerlingen samen met hun leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directieleden van middelbare scholen in de regio Limburg.

De meeste trainingen staan ook open voor CLB’s, welzijnsorganisaties, schoolexterne initiatieven, residentiële voorzieningen, organisaties uit de (geestelijke)gezondheidszorg, GTB/VDAB, werkgevers, ….


Op de agenda:


13 maart 2022: 'Omgaan met emoties', een duo-training voor leerling(en) en begeleider om op een speelse en effectieve manier sociale vaardigheden te oefenen met de Corepower-methode.

 

Deze training zal verzorgd worden door:

 

Baud Vandenbemden

 

Deze trainer heeft een uitgebreide ervaring als internationaal trainer, zowel met (als moeilijk ervaren) jongeren, leerkrachten, jongerenwerkers en trainers.

 

Hij is auteur van de boeken: Corepower, zelfsturing vanuit je kern en Teampower, alchemie van de groep.


Baud is ook een erkend loopbaanbegeleider. Nogal wat leerkrachten zijn zoekende in het omgaan met de stijgende werkdruk, bijv. omwille van het lerarentekort. Een loopbaancoach kan hierin ondersteuning bieden op maat. 

 

https://corepower.be/

0486 24 52 43

baudcorepower@gmail.com