PROJECT NIEUWE KANS IN BALANS

Project 'Nieuwe kans in balans'

Het netoverschrijdend samenwerkingsverband van 16 Limburgse BuSO-scholen beoogt met project ‘Nieuwe kans in balans’:


  • voorkomen van schooluitval van jongeren met fysieke, mentale of sociaal-emotionele beperkingen, zowel in buitengewone als in gewone secundaire scholen;
  • verhogen van gekwalificeerde uitstroom van deze jongeren;
  • betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

 

‘Nieuwe kans in balans’ beoogt jongeren aan de hand van leerplekleren en workshops op een laagdrempelige manier ervaringen te laten opdoen die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Hierbij tracht dit project een professionele balans aan te moedigen tussen het ontwikkelen van online en offline vaardigheden die ze nodig hebben om stappen richting de arbeidsmarkt te ondernemen.In het kader van project 'Nieuwe kans in balans' wordt door de BuSO-scholen van Limburg, i.s.m. een aantal partners, een reeks trainingen en vormingen georganiseerd. Het doel is evenwicht te creëren tussen het ontwikkelen van online en offline vaardigheden die nodig zijn om het leerrecht te versterken en om de brug te maken van onderwijs naar arbeid.


Deze trainingen zijn bedoeld voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directieleden van de Limburgse BuSO-scholen, maar zij staan ook open voor andere scholen, CLB's, PBD's, welzijnsorganisaties, schoolexterne initiatieven, residentiële voorzieningen, organisaties uit de (geestelijke) gezondheidszorg, GTB/VDAB, werkgevers, ….