VOOR WIE?

Voor wie?


Voor de jongeren van de samenwerkende BuSO-scholen, waarvoor een  alternatief leertraject zinvol is om:


• een rustpauze in te lassen

• de motivatie te verhogen

• het zelfvertrouwen te versterken

• beter te leren omgaan met anderen 

• meer praktijkervaring op te bouwen     

• nieuwe interesses te ontdekken

• zicht te krijgen op het eigen kunnen

• positieve ervaringen op te doen

• met nieuwe moed naar school te gaan

• …